Poskytuji veškeré notářské služby. Můžete se na mne s důvěrou obrátit zejména v těchto záležitostech:

  • zakládání, změny a přeměny obchodních společností (s.r.o., a.s., SE)
  • zakládání a změny družstev a společenství vlastníků
  • zřizování svěřenských fondů
  • notářské úschovy peněz a listin
  • převody majetku (kupní, darovací, směnné smlouvy)
  • předmanželské smlouvy
  • zúžení, rozšíření, zrušení společného jmění manželů (SJM)
  • dědické smlouvy
  • sepisování a úschova závětí